แจ้งรหัสติดตามพัสดุ หมายเลขการสั่งซื้อ หรือ ชื่อ - นามสกุล :
หมายเลขการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อสินค้า สถานะการสั่งซื้อ วันที่จัดส่งพัสดุ บริการส่งแบบ รหัสติดตามพัสดุ
126016B000052 ppp    pppp จัดส่งแล้ว 2 พฤษภาคม 2560 ลงทะเบียน
126016B000013 ppp    pppp จัดส่งแล้ว 28 เมษายน 2557 ลงทะเบียน
126016B000012 ppp    pppp จัดส่งแล้ว 16 ธันวาคม 2556 ลงทะเบียน ek9874562
126016B000011 ppp    pppp จัดส่งแล้ว 23 กันยายน 2556 ลงทะเบียน 123456
126016B000005 Test    Test จัดส่งแล้ว 23 กันยายน 2556 ลงทะเบียน
126016B000006 Test    Test จัดส่งแล้ว 23 กันยายน 2556 ลงทะเบียน
126016B000007 ppp    pppp จัดส่งแล้ว 23 กันยายน 2556 ลงทะเบียน
126016B000008 ppp    pppp จัดส่งแล้ว 23 กันยายน 2556 ลงทะเบียน
126016B000009 ppp    pppp จัดส่งแล้ว 23 กันยายน 2556 ลงทะเบียน
126016B000010 ppp    pppp จัดส่งแล้ว 23 กันยายน 2556 ลงทะเบียน